Komunikat archiwalny

O granicach rzeczywistych i wyobrażonych w Collegium Maius

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję „Granice rzeczywiste i wyobrażone”. Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia, w Collegium Maius, w sali im. M. Bobrzyńskiego.

O granicach rzeczywistych i wyobrażonych w Collegium Maius
Fot. materiały prasowe

W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Układu z Schengen, na dwa dni przed światowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia) oraz w obliczu codziennych wyzwań związanych ze współczesnymi migracjami, zapraszamy do Krakowa do udziału w dyskusji nad wielowymiarowością kategorii granic, która stanowi przedmiot badań wielu dyscyplin naukowych.

Konsekwencji układu zawartego 14 czerwca 1985 roku, w małej miejscowości w Luksemburgu, do którego przystąpiła również Polska (21 grudnia 2007), doświadczamy na co dzień. Zniesienie kontroli osób przekraczających granice między państwami – członkami układu z Schengen miało nie tylko prawne czy polityczne, ale również społeczne i kulturowe skutki i konsekwencje. W powszechnym rozumieniu strefa Schengen to teren bez granic, kojarzony z obszarem i granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Z jednej strony zabezpieczanie tychże stało się jednym z kluczowych problemów wobec fali migracji, z drugiej jednak właśnie na granicach Europy mamy do czynienia z niejednokrotnie sytuacjami granicznymi wielu konkretnych ludzi – uchodźców, którzy w przekroczeniu granicy upatrują nie tyle lepszego życia, ile przeżycia i bezpieczeństwa.

Polski polarnik i podróżnik – Marek Kamiński – twierdzi, że „szlabany zbudowane są z obaw albo braku wiedzy. Granice są najczęściej w naszych głowach”. Dla tak postawionej tezy argumentów można szukać nie tylko w trudnościach ze znalezieniem rozwiązania problemów uchodźców, ale także w innych zjawiskach historycznych, społecznych, kulturowych. To właśnie im chcemy poświęcić spotkanie, skoncentrowane wszakże na fenomenie granic, tych rzeczywistych: fizycznych, geograficznych, i tych wyobrażonych: symbolicznych, metaforycznych.

Zachęcamy zatem osoby podejmujące w swych badaniach lub zainteresowane prawnymi, politologicznymi, historycznymi, kulturoznawczymi, socjologicznymi, antropologicznymi, filozoficznymi aspektami granic rzeczywistych i wyobrażonych do zgłaszania propozycji tytułów wystąpień, polecając uwadze przykładowe zagadnienia:

 • Współczesne doświadczenia człowieka na granicy w perspektywie praw i wolności człowieka;
 • Przyszłość czy przeszłość granic państw europejskich w perspektywie prawnej, politycznej, kulturowej;
 • Procesy wyznaczania i/lub wzmacniania współczesnych granic (na przykładach: murów, płotów, zasieków);
 • Granice a bezpieczeństwo;
 • Granice w pozaeuropejskich kontekstach politycznych;
 • Historyczne znaczenie przesuwania i zmian granic politycznych;
 • Wyobrażone granice kulturowe, etniczne;
 • Realność granic fizycznych (np. w architekturze);
 • Granice a przestrzeń wirtualna;
 • Psychiczne granice jako ograniczenia;
 • Metafora granicy w literaturze, filmie, teatrze, sztuce;
 • Znaczenie fenomenu „przekraczania granic” w turystyce;
 • Doświadczenie granicy w perspektywie społeczności wielokulturowej, pogranicza, terenów przygranicznych;
 • Regionalizm jako model czy mit znoszenia granic?

Więcej informacji na Facebooku.

Program konferencji [pdf].

plakat, konferencja

 

Adres:
ul. Jagiellońska 15, Kraków

Pokaż metkę
Autor: ANNA DUDA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także