Komunikat archiwalny

Co dalej z „Ugorkiem”?

Jako że dochodziły z różnych stron wieści o rzekomej likwidacji Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek”, tematem tym zajęli się radni na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Co dalej z „Ugorkiem”?
Fot. pal.mops.krakow.pl

Program Aktywności Lokalnej „Ugorek” działa od stycznia 2013 roku. Z przeprowadzonej diagnozy wynikało, że wcześniej społeczność Ugorka była słabo zintegrowana i zorganizowana, nie pojawiały się inicjatywy lokalne, mieszkańcy nie angażowali się w rozwiązywanie własnych problemów. Nie było także współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w tym środowisku na rzecz osób wykluczonych społecznie. Zakładane cele do osiągnięcia dotyczyły:

• budowania sieci współpracy instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

• prowadzenia działań o charakterze informującym, edukacyjnym, aktywizującym i integrującym,

• rozwijania partycypacji społecznej mieszkańców.

Jak mówili licznie zebrani na posiedzeniu mieszkańcy Ugorka, w wyniku podejmowanych działań w ramach programu, poprzez wykorzystanie takich narzędzi jak wolontariat, projekty socjalne, grupy edukacyjno-wspierające, jak również poradnictwo, zakładane cele zostały osiągnięte. Mieszkańcy poczuli się odpowiedzialni za swoją społeczność, są aktywni i zaangażowani. Znają potencjał środowiska i potrafią z niego korzystać.

Słowa te potwierdzał Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz, który uspokoił zaniepokojonych mieszkańców, że nie będzie na razie likwidacji programu. Co więcej, w 2018 roku kontynuowane będą dotychczasowe działania w ramach PAL „Ugorek”. Dopiero po uzyskaniu akceptacji mieszkańców podjęte mają zostać działania zmierzające do wygaszania programu, co w praktyce oznaczać będzie po prostu przekazanie pełnej odpowiedzialności za działania w środowisku mieszkańcom, liderom lokalnym oraz innym podmiotom działającym w społeczności lokalnej, w szczególności organizacjom pozarządowym.

Witold Kramarz dodał również, że w tej samej lokalizacji, w której do tej pory funkcjonuje PAL „Ugorek” działa PAL dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - „Znaczenie rodziny”. Oznacza to, że lokal będzie nadal pozostawać w dyspozycji MOPS i nie ma żadnych przeszkód, aby mieszkańcy os. Ugorek mogli się w nim spotykać i realizować swoje działania.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także