Nowa strategia

Władze Krakowa przygotowały zaktualizowaną Strategię Rozwoju Miasta do 2030 r. Jej ocena była głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetowej.

Nowa strategia
Fot. Magiczny Kraków

Dokument ma ponad 70 stron i wynika z niego, że Kraków stać ma się „nowoczesną metropolią, tętniącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumną z historycznego dziedzictwa, współtworzoną przez mieszkańców”. Strategia rozwoju zakłada, że powinny zostać zachowane proporcje między terenami zielonymi a tymi przeznaczonymi pod inwestycje. Wskazuje też - zgodnie z wolą mieszkańców - że powinny być rozwijane walory turystyczne kolejnych części miasta. Istotnymi punktami są: budowa metra, dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta, czy skuteczne zwalczanie nielegalnych reklam. Znajdują się zapisy dotyczące walki ze smogiem, wykorzystywania nowych technologii do tworzenia inteligentnego miasta, a także zapobieganiu wyprowadzania się mieszkańców z Krakowa. 

Radni zgadzali się, że na papierze wszystko brzmi pięknie, ale przypominali, że najważniejsza będzie realizacja strategii. Jak zauważył radny Adam Kalita obowiązująca jeszcze „stara” Strategia Rozwoju Miasta z 2005 roku, nie zawsze była realizowana. Mimo tych uwag komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." według druku nr 2511.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie według druków nr 2555, 2556 i 2557. Pozytywną opinię otrzymały też dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury.

Ostatnie kilka punktów to projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41, a także opiniowanie wykazu nieruchomości i trzech wniosków na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty. Wszystko zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także