Komunikat archiwalny

Nowa strategia

Władze Krakowa przygotowały zaktualizowaną Strategię Rozwoju Miasta do 2030 r. Jej ocena była głównym tematem posiedzenia Komisji Budżetowej.

Nowa strategia
Fot. Magiczny Kraków

Dokument ma ponad 70 stron i wynika z niego, że Kraków stać ma się „nowoczesną metropolią, tętniącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumną z historycznego dziedzictwa, współtworzoną przez mieszkańców”. Strategia rozwoju zakłada, że powinny zostać zachowane proporcje między terenami zielonymi a tymi przeznaczonymi pod inwestycje. Wskazuje też - zgodnie z wolą mieszkańców - że powinny być rozwijane walory turystyczne kolejnych części miasta. Istotnymi punktami są: budowa metra, dwukrotne zwiększenie powierzchni lasów w obszarze miasta, czy skuteczne zwalczanie nielegalnych reklam. Znajdują się zapisy dotyczące walki ze smogiem, wykorzystywania nowych technologii do tworzenia inteligentnego miasta, a także zapobieganiu wyprowadzania się mieszkańców z Krakowa. 

Radni zgadzali się, że na papierze wszystko brzmi pięknie, ale przypominali, że najważniejsza będzie realizacja strategii. Jak zauważył radny Adam Kalita obowiązująca jeszcze „stara” Strategia Rozwoju Miasta z 2005 roku, nie zawsze była realizowana. Mimo tych uwag komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." według druku nr 2511.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie według druków nr 2555, 2556 i 2557. Pozytywną opinię otrzymały też dwa projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji miejskiej instytucji kultury.

Ostatnie kilka punktów to projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Łanowej 41, a także opiniowanie wykazu nieruchomości i trzech wniosków na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty. Wszystko zostało pozytywnie zaopiniowane przez radnych.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także