Komunikat archiwalny

Reforma nie taka kosztowna

Reforma edukacji nie spowodowała problemów finansowych miasta – mówiła Katarzyna Król, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji. Radni pytali o to podczas posiedzenia Komisji Edukacji.

Reforma nie taka kosztowna
Fot. pixabay.com

W mediach pojawiły się informacje, że na wdrożenie reformy edukacji Kraków wydał 100 milionów złotych. Radna Teodozja Maliszewska chciała się dowiedzieć, czy są to dane zgodne z rzeczywistością. Jak zapewniała Katarzyna Król Kraków wydał na reformę ok. 5 mln złotych. Największa część wydatków dotyczy remontów pracowni szkolnych, które wymagają przystosowania do realizacji nowej podstawy programowej. Z kolei na przekształcenie gimnazjów w podstawówki Kraków dostał od rządu prawie milion złotych dofinansowania. 

Następnie komisja zajęła się opiniowaniem projektów uchwał. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Budżetu Miasta Krakowa na 2018 rok - druk nr 2522.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa - druk nr 2523.

Również pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków - druk nr 2527.

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat - druk nr 2550.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także