Komunikat archiwalny

„Informator krakowskiej rodziny”

Ukazała się nowa edycja „Informatora krakowskiej rodziny”. Podobnie jak w 2016 r. publikacja została przygotowana przez Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

„Informator krakowskiej rodziny”
Fot. pixabay.com

Wydawnictwo zostało poprawione i zaktualizowane zgodnie z sugestiami czytelników oraz w oparciu między innymi o spostrzeżenia mieszkańców miasta, wyrażane w wypełnianych i przesłanych ankietach. Publikacja jest skierowana do wszystkich krakowskich rodzin i stanowi dla nich przewodnik po meandrach obszernej oferty edukacyjnej, sportowej, czy zdrowotnej.

Wewnątrz znajdziemy między innymi informacje dotyczące procedur przyjmowania i załatwiania spraw urzędowych, możliwości występowania i ubiegania się o świadczenia, wspierania rodzin czy też propozycje spędzenia wolnego czasu w rodzinnym gronie wpisane w krakowski krajobraz. Oprócz tych informacji, mieszkańcy mogą także pozyskać wiedzę na temat usług edukacyjnych, medycznych czy profilaktycznych – w tym wykaz jednostek wychowawczo-edukacyjnych, placówek medycznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych a także szpitali czy aptek.

Informator obejmuje też swoim zakresem kwestie opieki nad dziećmi od wieku niemowlęcego aż po zakończenie edukacji szkolnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i seniorami, zawiera telefony i adresy, spis wykazów instytucji.

Ważną i nową składową informatora jest część dotycząca społeczności lokalnych oraz budżetu obywatelskiego. Znalazło się w nim również miejsce na podrozdziały omawiające cyberzagrożenia i bezpieczeństwo współczesnej rodziny.

Aktualna edycja informatora została wydana w nakładzie 20 000 egzemplarzy. Będzie on dostępny we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których znajduje się Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Spraw Społecznych, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro ds. Ochrony Zdrowia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy, czy Miejskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień). Planowany jest także kolportaż w krakowskich żłobkach i Klubach Rodzica.

Informator krakowskiej rodziny

Zobacz wersję on-line:

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także