Komunikat archiwalny

Nowe zasady w Parku Kulturowym

Na połączonym posiedzeniu Komisji Kultury i Ochrony Zabytków wraz z Komisją Promocji i Turystyki radni debatowali między innymi o nowym kształcie uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

Nowe zasady w Parku Kulturowym
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Park Kulturowy Stare Miasto był pierwszym w Polsce parkiem kulturowym obejmującym tak duży (ponad 70 ha) obszar „żywego” miasta, który jest całkowicie zurbanizowany. Na uchwale nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa wzorowały się inne miasta, tworząc parki kulturowe na swoich terenach, z niej czerpiąc konkretne rozwiązania i sposoby regulacji. Nowelizacja uchwały jest umotywowana potrzebą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, które w ostatnich latach na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto uległy natężeniu, a do tej pory nie zostały uregulowane. Dotyczy to m.in.: emisji światła, obrazów i dźwięków przestrzeni publicznej, podświetlania okien, świadczenia usług przewozowych oraz wypożyczania pojazdów, reklamowania poprzez noszenie kostiumów i przebrań, stosowania reklam sprzecznych z moralnością publiczną. Tego rodzaju aktywności, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej są sprzeczne z tradycją kulturową Parku i związaną z nią estetyką, zakłócając krajobraz kulturowy historycznego centrum Krakowa, który stanowi dobro chronione Parku Kulturowego. Konieczne jest również wprowadzenie dodatkowych definicji pojęć używanych w uchwale oraz doprecyzowanie treści niektórych regulacji, których praktyczne stosowanie stwarza trudności interpretacyjne.

Nowelizacja przepisów mimo wszystko budzi wiele kontrowersji wśród różnych grup mieszkańców. Radny Aleksander Miszalski zawnioskował, by Komisje oddaliły opiniowanie druku i miasto przeprowadziło jeszcze dodatkowe konsultacje społeczne w tej sprawie. Jednak większość radnych miała odmienne zdanie i druk dostał pozytywną opinię obydwu Komisji.

Radna Katarzyna Pabian z kolei wnioskowała, by stworzyć oddzielne projekty uchwał dotyczące ruchu meleksów i innych pojazdów po Starym Mieście. Jednak oprócz uchwały dotyczącej parku kulturowego nie ma podstaw prawnych, aby utworzyć osobne uchwały dotyczące tego tematu.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także