Komunikat archiwalny

Będą poprawki w nowej sieci szkół

Pierwsze miesiące roku szkolnego to dobry czas, by dokładnie przyjrzeć się funkcjonowaniu nowej sieci szkół w Krakowie i ocenić, czy są takie jej fragmenty, w których należałoby wprowadzić korekty. Magistrat organizuje spotkania i konsultacje z zainteresowanymi dyrektorami szkół, żeby wypracować rozwiązania, które poprawią warunki nauki oraz pomogą, jak najlepiej zagospodarować niewykorzystywane w pełni pomieszczenia szkolne.

Będą poprawki w nowej sieci szkół
Fot. pixabay.com

6 grudnia, odbyły się rozmowy z dyrektorami kilku szkół podstawowych. Uzgodnienia dotyczyły m.in. dwóch położonych blisko siebie szkół w Dębnikach: Szkoły Podstawowej nr 30 na ul. Konfederackiej i Szkoły Podstawowej nr 110 na ul. Skwerowej – w pierwszej występuje zjawisko przepełnienia, natomiast drugiej, nowej szkole nie udało się przeprowadzić naboru.

Przypomnijmy, że Szkoła Podstawowa nr 110 na ul. Skwerowej to dawne Gimnazjum nr 22. Na etapie konsultacji nowej sieci szkół przedstawiane i rozważane były dwie równorzędne propozycje: przekształcenie Gimnazjum nr 22 w samodzielną szkołę podstawową lub stopniowe wygaszanie Gimnazjum nr 22 i utworzenie w jego miejsce filii Szkoły Podstawowej nr 30. Zwyciężyła pierwsza koncepcja, która uzyskała aprobatę środowiska szkolnego, radnych miasta Krakowa oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Jak się jednak okazało, nowa szkoła podstawowa na ul. Skwerowej nie zdołała przeprowadzić naboru – uczą się tam obecnie uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjalnych. W tej sytuacji ponownie przeanalizowano koncepcję utworzenia w budynku przy ul. Skwerowej filii Szkoły Podstawowej nr 30. Jednakże za zdecydowanie lepsze rozwiązanie uznano wskazanie dla SP nr 30 drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć w budynku SP nr 110. Po pierwsze dlatego, że daje to większe możliwości i nie ogranicza dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 jedynie do prowadzenia klas I–IV, jak to ma miejsce w przypadku tworzenia filii. Po drugie, procedowanie założenia filii jest czasochłonne i w praktyce trwa dłużej niż pół roku, co w tym przypadku mogłoby zagrozić przeprowadzeniu rekrutacji w dwóch miejscach.

Nadrzędnym celem korekt w sieci szkół jest poprawa warunków nauczania oraz efektywne zagospodarowanie pomieszczeń szkolnych, które po wprowadzeniu nowej sieci szkolnej nie są w pełni wykorzystywane. Magistrat ocenia, że takie działania będą dotyczyły kilkunastu szkół w Krakowie. Obecnie trwają konsultacje z dyrektorami szkół, w których zaobserwowano podobne problemy.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także