Komunikat archiwalny

Pracownica MOPS z tytułem Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku

Dorota Głowacka-Prus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zdobyła tytuł Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 2017 w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Pracownica MOPS z tytułem Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku
Fot. Archiwum MOPS

Dorota Głowacka-Prus poza standardowymi zadaniami w 2017 roku realizowała projekt socjalny „Wspólny czas”, dedykowany dla rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 12 lat z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, a także Akademię Młodego Krakowianina –  projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków, skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych (klasa I-III). Jego celem jest kształtowanie wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa m.in. postaw prospołecznych. 

Współprowadzi warsztaty tematyczne z obszaru działalności pomocy społecznej pt. „Nie przemocy”. Warsztaty prowadzone są w szkołach podstawowych, objęte są nimi dzieci z klas pierwszych i drugich. Realizowane są w całym roku szkolnym 2017/2018.

Wspiera działania w ramach zespołu ds. Działań Lokalnych ws. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do społeczności lokalnej, w tym szczególnie do dzieci i młodzieży.

Laureatka jest zaangażowana w realizację działań lokalnych: współprowadzi warsztaty dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Stop agresji i przemocy” oraz warsztaty dla młodzieży w Siemacha SPOT, uczestniczyła w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych dla pracowników szkoły, współorganizuje wydarzenia lokalne – festyn osiedlowy podczas którego prowadzono działania edukacyjno-informacyjne w zakresie problemu przemocy, możliwości poszukiwania wsparcia. Planuje również udział w prowadzeniu spotkań edukacyjno-informacyjnych dla seniorów. Brała udział w Święcie Magistratu promowała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspierała pracowników Działu Rewitalizacji  w realizacji gry miejskiej w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Stworzyć miejsce do życia”.

Pełni funkcję wspierającą dla pracowników MOPS w postaci Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Tagi: MOPS, nagroda

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także