Komunikat archiwalny

Komisja o aptekach

Projekt budżetu miasta 2018, WPF, Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także ustalenie rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych - tymi tematami zajęli się radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.

Komisja o aptekach
Fot. Tomasz Stankiewicz

Wszystkie procedowane projekty uchwał otrzymały pozytywne opinie komisji. Większość z projektów opiniowana była także na posiedzeniach innych komisji, dlatego jedynie druk dotyczący ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych wzbudził największe zainteresowanie radnych. Projekt uchwały jest sporządzany co roku, jednak po raz pierwszy w tym roku ustalono, iż przyjmie on formę kilkuletnią. Dlatego uchwała sporządzona została na lata 2018 - 2020. W uchwale znajduje się wykaz czasu pracy w dniach od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. aptek ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Wykaz zawiera informację o adresach aptek oraz godzinach pracy od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę, a także w dniach zwyczajowo przedświątecznych, tj. Wielka Sobota, Wigilia Bożego Narodzenia oraz Sylwester. W uchwale zawarto także wykaz aptek ogólnodostępnych, pracujących w systemie całodobowym. Apteki pracujące w systemie ciągłym całodobowym znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach na terenie Krakowa.

Na jedną aptekę zlokalizowaną na terenie Krakowa obecnie przypada 2 377 mieszkańców. Zgodnie ze stanem na 10 października br. funkcjonują 322 apteki (w tym 10 całodobowych). W sprawie projektu uchwały przeprowadzone zostały w dniach 13-27 października br. konsultacje społeczne oraz uzyskano pozytywną opinię Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Wykaz aptek ogólnodostępnych z rozkładem godzin ich pracy i wykaz aptek całodobowych na lata 2018 – 2020 zostaną opublikowane na stronie www.krakow.pl.

Radni pytali o możliwość udostępnienia im także wykazu aptek, które zakończyły swoją działalność w tym roku w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowelizacja ta zakładała przede wszystkim ograniczenia kręgu podmiotów mogących uzyskać zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. W świetle nowo uchwalonych zmian, zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mogą mieć farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu. Wykaz takich aptek będzie sporządzony na następne posiedzenie Komisji.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także