Komunikat archiwalny

Blisko 3 tysiące kontroli urządzeń grzewczych w listopadzie

W minionym miesiącu funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili 2820 kontroli urządzeń grzewczych, z czego ujawnili 28 przypadków spalania śmieci. W związku z tym strażnicy nałożyli 25 mandatów karnych na kwotę 3950 złotych, pouczyli trzy osoby.

Blisko 3 tysiące kontroli urządzeń grzewczych w listopadzie
Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

W obecnym sezonie grzewczym zadanie realizuje 140 strażników miejskich posiadających upoważnienia do kontroli, wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zespół kontrolny stanowią strażnicy Referatu Kontroli Odpadów oraz strażnicy Sekcji Ekologicznych w liczbie 45 osób (kontrole planowe i interwencyjne w systemie pracy ciągłej, przez wszystkie dni tygodnia). Odwód (na wypadek wystąpienia znacznych przekroczeń zanieczyszczenia oraz do bieżącej kontroli w przypadku znacznego wzrostu liczby zgłoszeń interwencyjnych) to 95 strażników przeszkolonych w zakresie kontroli zakazu spalania odpadów. 

1 lipca 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa dla Krakowa. Zgodnie z nowymi przepisami, do 31 sierpnia 2019 roku w piecach można palić wyłącznie odpowiedniej jakości paliwami stałymi. W trakcie prowadzonych kontroli strażnicy miejscy wraz z urzędnikami Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypominają mieszkańcom o zakazie użytkowania od 1 września 2019 roku urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Patrole, kontrolując jakość paliwa, sprawdzają w pierwszej kolejności, czy właściciel posiada odpowiedni certyfikat, świadczący o tym, że spełnia ono odpowiednie parametry. Jeśli posiada, a mimo tego paliwo budzi wątpliwości (jego wygląd przypomina zabronione muły lub floty), wówczas pobierana jest próbka węgla i popiołu do badania laboratoryjnego. W przypadku używania paliwa niskiej jakości strażnicy mogą taką osobę pouczyć lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także