Komunikat archiwalny

Projekt „Aktywni – efektywni”: płatne staże z możliwością zatrudnienia

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył nabór do projektu „Aktywni – efektywni”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona.

Projekt „Aktywni – efektywni”: płatne staże z możliwością zatrudnienia
Fot. ©tookapic.com/pawelkadysz

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Dodatkowym bonusem jest udział młodych ludzi w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Aby wziąć udział w projekcie „Aktywni – efektywni” należy spełnić poniższe warunki:

  1. mieć od 18 do 64 lat;
  2. mieszkać na terenie miasta Kraków bądź powiatu krakowskiego;
  3. być osobą w trudnej sytuacji życiowej (np. bezrobotną, bierną zawodowo, w obecnej chwili bez dochodu, posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, kwalifikującą się do objęcia pomocą społeczną, innej trudnej sytuacji życiowej).

Dla osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Natomiast wybrane szkolenie może zagwarantować podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz poprawić sytuację na rynku pracy. Udział w projekcie ma zapewnić uczestnikowi zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.aktywniefektywni.info.pl.

Projekt jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 626 01 50, 12 626 00 95, e-mail: aktywniefektywni@inbit.pl oraz w biurze projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA