Komunikat archiwalny

Wszystko pozytywnie

Podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał.

Wszystko pozytywnie
Fot. Magiczny Kraków

Na początku radni pozytywnie zaopiniowali przydzielenie drogą bezprzetargową lokalu użytkowego o powierzchni 156,45 m2 usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Limanowskiego 4 w Krakowie na rzecz Biblioteki Kraków, z siedzibą w Krakowie przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 77 przy ul. Juliusza Lea w Krakowie według druku nr 2551 oraz w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 11 przy ul. Rydla w Krakowie według druku nr 2563.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także