Komunikat archiwalny

Nowa aparatura medyczna w szpitalu im. Narutowicza

W czwartek, 21 grudnia, w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza została oddana do użytku zakupiona aparatura medyczna. Szpital otrzymał także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Nowa aparatura medyczna w szpitalu im. Narutowicza
Fot. Magiczny Kraków

W roku 2017 do Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza została zakupiona aparatura medyczna za łączną kwotę 7 185 101,35 zł. Środki na zakup aparatury medycznej pochodziły z budżetu Miasta Krakowa. Wśród zakupionej aparatury znalazły się: przyłóżkowy aparat RTG i cyfrowy aparat rentgenowski, zakupione dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ultrasonografy zakupione do Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, łóżka z wyposażeniem do oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Neurologii, Otolaryngologii, Ginekologiczno-Położniczego i Dziecięcego. Dla Oddziału Kardiologicznego zakupiono echokardiograf, a dla oddziału Otolaryngologicznego – mikroskop operacyjny z torem wizyjnym oraz unit laryngologiczny ze stroboskopem.

Wśród sprzętów zakupionych dla oddziałów szpitalnych znalazły się też: aparat do hemodializy z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej, inkubator noworodkowy, stanowisko do resuscytacji noworodka, pompy infuzyjne objętościowe i strzykawkowe, aparat do hemodializy z modułem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej, respirator, urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, kardiotokografy, narzędzia operacyjne, laparoskopowe, kriostat, elektrokardiograf, myjnia do kaczek i basenów, bronchoskop, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran, urządzenie do terapii tlenowej, wózek reanimacyjny, aparat do kriochirurgii, pulsoksymetry, pompa artroskopową z wyposażeniem artroskopowym, lampa zabiegowa.

W związku z otrzymaniem dotacji z budżetu Miasta Krakowa, wynoszącej 2 000 000 zł, zakupiono sprzęt informatyczny oraz zmodernizowano szpitalną sieć informatyczną. W czerwcu 2017 roku odbył się audyt recertyfikacyjny, przeprowadzony przez audytorów zewnętrznych, który był jednocześnie transferem na nową normę ISO 9001:2015. Szpital spełnił wymogi tej normy, placówce przyznano więc certyfikat potwierdzający spełnienie zawartych w normie wymagań. Szpital posiada też aktualny certyfikat akredytacyjny przyznany przez ministra zdrowia, który obowiązuje do 16 grudnia 2019 roku. W placówce systematycznie prowadzone są działania mające na celu doskonalenie jakości świadczonych usług.

W szpitalu od 2016 r. realizowany jest projektUtworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”. Łączna wartość realizowanego projektu to około 30 500 000 zł, w tym środki Unii Europejskiej to 7 187 399,95 zł. Pozostałe środki to wkład własny i środki niezakwalifikowane do dofinansowania, które pokrywa Miasto Kraków w wysokości około 23 300 000 zł. Szczegółowe rozliczenie projektu po zakończeniu jego realizacji, przypada na czerwiec 2019 rok.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także