Komunikat archiwalny

Radni przyjęli budżet na 2018 rok

Budżet miasta na 2018 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa to najważniejsze uchwały podjęte przez radnych podczas ostatniej w tym roku sesji.

Radni przyjęli budżet na 2018 rok
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

Sesja trwała prawie 10 godzin, radni podjęli 28 uchwał, a 4 procedowali podczas pierwszego czytania. Radni opowiedzieli się za: utworzeniem filii Szkoły Podstawowej nr 95 z siedzibą przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2 oraz ustaleniem kierunków działania dla Prezydenta w zakresie wspierania mobilności aktywnej realizowanej za pomocą Urządzeń Transportu Osobistego. Podjęli też uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Azory – rejon ulic Stachiewicza i Czerwieńskiego” oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”. Przyjęli też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Radni przyjęli również projekt zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Kolejna zwyczajna sesja odbędzie się 10 stycznia, początek o godz. 10:00.

Podsumowanie sesji

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także