Komunikat archiwalny

Rozwój Krakowa. Nie tylko filmowy

Czym jest Kraków Film Commission i jakie spełnia zadania? Informacji na ten temat wysłuchali radni podczas posiedzenia Komisji Promocji i Turystyki. Ponadto radni zajęli się Strategią Rozwoju Krakowa.

Rozwój Krakowa. Nie tylko filmowy
Fot. film-commission.pl

Kraków Film Commission działa w strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego. Wspiera realizacje produkcji filmowych: pomaga przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, a także w dostępie do lokacji publicznych na terenie całego regionu. Koordynuje kontakty producentów z urzędami, policją, strażą miejską, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym. Dzięki wypracowanym przez Krakowskie Biuro Festiwalowe procedurom wszystko dzieje się w najszybszym możliwym terminie. KKF pomaga partnerom również na wcześniejszych etapach produkcji m.in. w znalezieniu odpowiednich lokacji filmowych, co ułatwia baza danych prezentująca kilkaset atrakcyjnych lokacji zdjęciowych na terenie całego województwa. Pomaga także w udostępnianiu dla potrzeb ekip filmowych obiektów znajdujących się na terenie miasta. Partnerzy KKF mogą ponadto korzystać ze stale aktualizowanej bazy specjalistów zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną oraz doświadczonych firm działających w tej branży. Dodatkowym atutem Kraków Film Commission, jest możliwość dofinansowania produkcji filmowej zlokalizowanej w Małopolsce za pośrednictwem Regionalnego Funduszu Filmowego, którego operatorem jest również Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Celem Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie (utworzonego przez miasto Kraków, województwo małopolskie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe) jest finansowe wspieranie produkcji filmowych związanych z Krakowem i Małopolską, które mogą przyczynić się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także przyczynić się do budowania jego pozytywnego wizerunku. Co roku Regionalny Fundusz Filmowy organizuje konkurs na Wspieranie Produkcji Filmowej. 

Po wysłuchaniu informacji komisja zajęła się oceną Strategii Rozwoju Krakowa przyjętej Uchwałą nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r., w zakresie merytorycznego działania Komisji i oceniła ją pozytywnie. Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030." według druku nr 2511.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także