Komunikat archiwalny

Korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia tego roku złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży tych napojów w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2018 roku – informuje Wydział Spraw Administracyjnych UMK. Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi
Fot. fot. Lotus Head / freeimages.com

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału Spraw Administracyjnych przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 604. Można je też pobrać ze strony internetowej www.bip.krakow.pl (załącznik do procedury SA-7).

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału lub przesłać listem poleconym na adres Urzędu Miasta Krakowa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Opłatę należy uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą) lub bezgotówkowo  na rachunek Urzędu w PKO  BP: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990.

Aby obliczyć opłatę za korzystanie z zezwoleń, można skorzystać ze specjalnego kalkulatora na stronie: www.bip.krakow.pl/?dok_id=27005.

Od 29 do 31 stycznia urzędnicy Wydziału Spraw Administracyjnych będą przyjmować w godzinach 7.40–18.00 (kasa czynna do godz. 17.45).

Dodatkowych informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi pod numerami telefonów (12) 616 93 04 do 93 07, 93 10 i 93 22 oraz 92 55, 91 22.

Tagi: alkohol, handel

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA MISIEWICZ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także