Komunikat archiwalny

Petycje, plany, programy

10 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta Krakowa. Początek o godz. 10:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4. W porządku obrad jest 35 punktów.

Petycje, plany, programy
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Radni dyskutować będą o Programie poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków”. Ustalą też sieć prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określą teren działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych.

Radni rozpatrzą też dwie petycje, które wpłynęły do Rady Miasta Krakowa: dotyczące budowy drogi szybkiego ruchu S7 oraz uregulowania statusu prawnego oraz przebudowy ulicy Bednarskiej.

Radni będą też debatować o projekcie uchwały autorstwa grupy radnych, a dotyczącym ustalenia zasad udzielania bonifikaty w związku z przenoszeniem własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej.

Radni uchwalą też miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Łobzów – rejon ulicy Łokietka i Wrocławskiej”, „Tonie - Zachód”, „Tonie – Wschód”, „Stradom” oraz przystąpią do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze”.

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także