Komunikat archiwalny

Kandydaci na strażników miejskich poszukiwani!

Ruszył nabór na strażników miejskich. Do obsadzenia jest 25 etatów. Oferty można zgłaszać do 9 lutego.

Kandydaci na strażników miejskich poszukiwani!
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Masz polskie obywatelstwo, ukończony 21. rok życia, co najmniej średnie wykształcenie, nienaganną opinię, uregulowany stosunek do służby wojskowej? Jeśli tak, to masz możliwość stałego zatrudnienia.  

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Oferty można składać osobiście do 9 lutego do godz. 1200

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

Chętni do pracy w Straży Miejskiej Miasta Krakowa muszą posiadać wiedzę teoretyczną oraz znać zagadnienia związane z działalnością jednostki. Postępowanie karne, prawo administracyjne, zasady działania samorządu terytorialnego – to pojęcia, których znajomość jest niezbędna w profesjonalnym pełnieniu służby na rzecz społeczności lokalnej Krakowa.

Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu psychologicznym, którego celem będzie umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach, takich jak: agresja tłumu, stres czy inne sytuacje konfliktowe.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także