Komunikat archiwalny

Program bezpieczeństwa dla Krakowa

Pogłębienie współpracy z ZIKiT-em, zwrócenie uwagi na przestępczość narkotykową, a także ochrona osób starszych przed naciągaczami - na takie problemy zwrócili uwagę radni z Komisji Praworządności, w nowym programie „Bezpieczny Kraków” 2018-2020.

Program bezpieczeństwa dla Krakowa
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” na lata 2018-2020, to aktualizacja stworzonego w 1999 roku projektu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Głównymi przesłankami do uchwalenia Programu „Bezpieczny Kraków” były niski poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz postępujący wzrost przestępczości. W czasie siedemnastu lat obowiązywania Programu nastąpiło szereg ważnych zmian zarówno w mieście, jak też w całym kraju. Znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa w Krakowie – wyrażający się zarówno wzrostem efektywności służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak też spadkiem liczby przestępstw. Wzrosło za to poczucie bezpieczeństwa, czemu mieszkańcy dają wyraz w debatach społecznych oraz w badaniach sondażowych. Działania podejmowane w ramach dotychczas obowiązującego Programu stały się standardem dla służb i innych podmiotów wykonujących zadania w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i porządku. Nowy Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących praktyk i schematów działania. Ma zwrócić uwagę na kwestie, które nie były do tej pory poruszane, na rodzaje nieznanych do tej pory przestępstw. W nowym programie „Bezpieczny Kraków” zwrócono uwagę na nowy rodzaj przestępstw związanych z rozwojem technologii, jak cyberprzemoc. Program powinien stanowić wsparcie i uzupełnienie projektu „Krakowskie Centrum Budowania Bezpieczeństwa i Przeciwdziałania Przemocy w Szkole" oraz programu „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie.”

Radni zwrócili także uwagę na aspekty, których im zabrakło w projekcie. Adam Grelecki chciałby nasilenia działań związanych z poprawą bezpieczeństwa drogowego. – Przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie miejsc potencjalnie niebezpiecznych, np. przejść dla pieszych wewnątrz dużych osiedli. A szczególnie w pobliżu szkół – stwierdził radny.

Krzysztof Durek pochwalił projekt i zwrócił uwagę na inne kwestie, które powinny znaleźć się w dokumencie. Mianowicie chodzi przede wszystkim o rozwijający się wciąż problem przestępczości narkotykowej i handel dopalaczami. Radny zwrócił także uwagę na ważny a często nie poruszany problem, a mianowicie naciąganie osób starszych. – Znany jest proceder okradania na tzw. wnuczka, jednak to nie jedyna forma wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Także naciągacze, którzy oferują umowy na telefon i telewizję potrafią wyłudzać od seniorów dane i zawierać po kilka umów – informował radny.

Radni otrzymali odpowiedź, iż możliwa jest nowelizacja w trakcie trwania programu.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także