Komunikat archiwalny

Zmiany w SPP to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców

Wprowadzone 8 stycznia zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Krakowie to pokłosie spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami, a także doświadczeń operatora strefy. Dzięki uporządkowaniu sytuacji będzie ona lepiej zabezpieczać interesy zmotoryzowanych mieszkańców i pasażerów transportu miejskiego.

Zmiany w SPP to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców
Fot. mi.krakow.pl

Ostatnie zmiany dotyczące SPP wprowadzają m.in. bardziej precyzyjne wymogi dotyczące zasad wydawania abonamentów mieszkańca oraz dzielą największą i najstarszą podstrefę P1.

Bardziej precyzyjne wymogi dotyczące zasad wydawania abonamentów mieszkańca ograniczą liczbę uprawnionych. Aby móc się starać o taki abonament, trzeba być zameldowanym w którejś z podstref, płacić tam podatki oraz mieć samochód zarejestrowany pod tym samym adresem - ten ostatni wymóg nie dotyczy aut wziętych w leasing lub na kredyt. Nie jest to działanie zmierzające do utrudnienia życia, jak często zarzuca się władzom Krakowa, ale sposób na to, by prawo do taniego abonamentu ulgowego (wartego 10 zł zamiast ogólnodostępnej ceny 250 zł) przysługiwało realnym mieszkańcom SPP.

Z danych dostępnych Miejskiej Infrastrukturze - operatorowi strefy, wynika że 5,5 tys. abonamentów mieszkańca wydano osobom nie mieszkającym w strefie, ale wykorzystującym poprzednie liberalne przepisy. Jednocześnie na obszarze strefy, mimo dużych ograniczeń ruchu, nadal brakuje wygodnych miejsc dla mieszkańców. Dlatego po konsultacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami podjęto decyzję, by sprecyzować grupę osób uznawanych za mieszkańców. Dodatkowo zapadło ustalenie, by jedna osoba mogła wystąpić tylko o jeden abonament mieszkańca.

Podobny cel przyświecał idei podzielenia podstrefy P1 na cztery mniejsze obszary. Część mieszkańców korzystała z faktu, że abonament mieszkańca uprawnia ich do parkowania i podróży po całym Starym Mieście. W konsekwencji zwiększał się ruch na wąskich ulicach zabytkowej części miasta, a w strefie parkowania dostępnych było mniej miejsc. Ideą abonamentu mieszkańca było tymczasem umożliwienie mieszkańcom taniego parkowania w pobliżu domu, a nie podróży bo najbardziej obciążonej ruchem części miasta.

Te zmiany są tym ważniejsze, że dokonane zostały ważne zmiany uwalniające chodniki dla pieszych w Starym Mieście. Jednocześnie jednak zmniejszyła się liczba miejsc postojowych - mieszkańcy SPP mogliby mieć więcej problemów z zaparkowaniem koło domu, gdyby zasady przyznawania abonamentów mieszkańca pozostawiono po staremu.

Na efekty nowych zasad wprowadzony w SPP trzeba będzie poczekać do jesieni 2018 r. kiedy przestaną obowiązywać abonamenty wydawane jeszcze na starych zasadach (obowiązują według starych zasad do dnia zakończenia ważności).

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także