Komunikat archiwalny

Trzech radnych i ośmiu wspaniałych

Małgorzata Jantos, Łukasz Słoniowski oraz Sławomir Pietrzyk – ci trzej radni zostali wybrani jako przedstawiciele Rady Miasta Krakowa do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego XXIV edycji Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".

Trzech radnych i ośmiu wspaniałych
Fot. Wiesław Majka

Wyboru dokonano podczas posiedzenia Komisji Edukacji. Co do samego konkursu, inspiracją do jego powstania był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego konkursu. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.

Poza tym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych oraz przyjęła plan pracy na 2018 rok.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także