Komunikat archiwalny

Projekt nowelizacji statutów dzielnic – zapraszamy na konsultacje

10 stycznia (środa) rozpoczęły się konsultacje projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Opinie i wnioski do konsultowanego projektu można składać do 7 lutego.

Projekt nowelizacji statutów dzielnic – zapraszamy na konsultacje
Fot. Magiczny Kraków

Od 10 stycznia do 7 lutego mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konsultacjach dotyczących projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa,
określających organizację i zakres działania dzielnic.

Czas trwania konsultacji wynika z uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa
z 6 grudnia 2017 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwałynr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z 6 grudnia 2017 r.

Opinie i wnioski można przesyłać także w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl.

Załączniki do uchwały zostaną wyłożone w Kancelarii Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków", Strony Internetowej „Miejskiego Centrum Dialogu”.

Projekt nowelizacji Statutów Dzielnic Miasta Krakowa stanowiących załączniki nr 1-18 do uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 18 stycznia o godz. 16.30 w Urzędzie Miasta Krakowa, sala Dietla, plac Wszystkich Świętych 3-4.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

Treść załączników do uchwały

Pokaż metkę
Autor: Joanna Dubiel
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także