Komunikat archiwalny

Od stażu do pracy – oferta dla młodych

Płatny staż w wybranej branży, darmowe warsztaty i szkolenia zawodowe, pomoc opiekuna lub specjalisty, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych – na to wszystko mogą liczyć osoby, które zgłoszą się do projektu „Praca dla młodych!”. Nabór trwa jeszcze do 19 stycznia, liczba miejsc jest ograniczona.

Od stażu do pracy – oferta dla młodych
Fot. ©tookapic.com/pawelkadysz

Projekt, stanowiący wsparcie dla osób, które nie skończyły jeszcze 30. roku życia i są bierne zawodowo, jest częścią inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Współfinansuje go Europejski Fundusz Społeczny, a realizuje Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy spełnić cztery warunki:

  1. mieć od 18 do 29 lat;
  2. być osobą niepracującą, tj. bierną zawodowo;
  3. nie uczyć się w trybie stacjonarnym (dziennym); studenci studiów zaocznych mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów,
  4. mieszkać w Krakowie lub na terenie powiatów: krakowskiego, olkuskiego.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z:

  • płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia; każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
  • bezpłatnych warsztatów i szkoleń zawodowych, dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
  • wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych,
  • zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Dla osób młodych szukających pracy i mających jeszcze niewielkie doświadczenie zawodowe ta oferta może być szansą na podjęcie wymarzonego zatrudnienia. Umożliwi też zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej: www.pracadlamlodych.info.pl. Projekt realizuje InBIT sp. z o.o. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 626 00 95, 12 617 18 91, e-mail: pracadlamlodych@inbit.pl oraz w biurze: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Praca dla młodych

Tagi: praca, młodzi

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: KATARZYNA PUSTUŁKA
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także