Komunikat archiwalny

Radni chcą zieleni

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska wzbudziło duże zainteresowanie mieszkańców. Radni dyskutowali na temat przyjęcia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa".

Radni chcą zieleni
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Plan obejmuje 215 obszarów terenów zielonych w różnych częściach miasta. W sumie pod ochroną znajdzie się 3,3 tys. ha. Plan będzie chronił te tereny przed zabudową. Jednak nie wszyscy mieszkańcy są pozytywnie nastawieni do tych zmian. W czasie wyłożenia planu do wglądu mieszkańców wpłynęło aż 1185 wniosków, a ponad połowa dotyczyła właśnie możliwości zabudowy. Szczególnie ten problem dotyka mieszkańców osiedli i dzielnic przy granicach miasta, takich jak Łuczanowice, Kantorowice, czy Grębałów. Mają oni podobne stanowisko jak mieszkańcy południowych osiedli dzielnicy Swoszowice. Mieszkańcy tych terenów obawiają się, iż ze względu na uchwalenie planu, zmiany będą niekorzystne dla ich przyszłości. Według przedstawicielki osiedla Łuczanowice istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkańcy nie będą mogli starać się o zabudowę swoich działek. – Nie chcemy, aby naszym kosztem miasto tworzyło tereny zielone na prywatnych działkach i zaspakajało w ten sposób potrzebę zieleni, której nie ma w centrum miasta. To w centrum powinno się szczególnie o nią dbać – stwierdziła reprezentantka Łuczanowic.

Przeciwnego zdania byli przedstawiciele Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody, którzy uważają, iż uchwalenie tego planu to bardzo ważny krok dla ochrony zieleni w Krakowie, a także walki o czyste powietrze. Jak tłumaczyli, plan ma być ważną częścią zabezpieczającą tereny zielone przed zabudową deweloperską.

Wiceprezydent Elżbieta Koterba zapewniła też mieszkańców m.in. Łuczanowic i innych osiedli na obrzeżach Krakowa, że Rada Miasta przyjęła niedawno uchwałę w sprawie sporządzenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tam wszelkie uwagi zostaną uwzględnione.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dla wybranych obszarów przyrodniczych Miasta Krakowa".

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także