Komunikat archiwalny

Zgłoś się do Rady Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram oraz zasady tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będą określone w zarządzeniu prezydenta Krakowa. Obecnie jest ono przygotowywane. Ale wiadomo, że propozycje zadań można zgłaszać od 1 marca. Będą one przyjmowane przez cały miesiąc.

Zgłoś się do Rady Budżetu Obywatelskiego
Fot. Budżet obywatelski 2017

Ale wnioskodawcy zadań w edycjach I-IV oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mają szansę dołączyć do Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Ogłoszono już nabór na wolne miejsca w tej Radzie. W przypadku wnioskodawców są to trzy miejsca, a dla przedstawicieli organizacji – 2.

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest organem doradczym prezydenta Krakowa. Należy do niej m. in. przeprowadzanie monitoringu realizacji zadań wybranych do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego oraz opiniowanie zasadności złożonych protestów mieszkańców wobec negatywnej oceny prawnej zgłoszonych propozycji zadań.

Ci, którzy chcą brać udział w pracach Rady, powinni przyjść na najbliższe posiedzenie, które odbędzie się 15 lutego o godz. 16.30, w sali 303 budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Szczegóły naboru

Praca w Radzie Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.

Pokaż metkę
Autor: MAGDALENA UCHTO
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także