Komunikat archiwalny

Działają razem... seniorzy z młodzieżą!

– Okazało się, że mimo tak dużej różnicy wieku mamy wiele wspólnych zainteresowań i możemy spędzać czas razem z obopólną korzyścią – mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi podczas gali wieńczącej III edycję krakowskiego konkursu „Działajmy razem”. W sali obrad Rady Miasta Krakowa uczniowie pięciu szkół i wychowankowie młodzieżowego domu kultury prezentowali projekty, które zrealizowali wspólnie z seniorami od września do grudnia 2017 r.

Działają razem... seniorzy z młodzieżą!
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

We wtorek, 6 lutego, podczas gali zorganizowanej w Urzędzie Miasta Krakowa, podsumowano trzeci rok realizacji konkursu „Działajmy razem”, który ma na celu integrację uczniów i seniorów oraz promocję najciekawszych uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60. roku życia.

Swoje projekty zaprezentowali uczniowie z pięciu szkół oraz jednego MDK-u:

  1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły, ul. Kluczborska 3 – projekt „Randka z twórczością”
  2. Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera, ul. Litewska 34 – projekt „ARTURIADA. Grottgerowskie spotkania międzypokoleniowe”
  3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Technikum nr 2, os. Szkolne 18 – projekt „Rekreacja ruchowa z seniorami” („Działajmy Razem 3”)
  4. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Al. Marszałka F. Focha 39 – projekt  „Warsztaty twórcze dla seniorów i młodzieży”
  5. Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18 – projekt „Dopóki nam ziemia kręci się…”
  6. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, ul. Miechowity 6 – projekt „Apetyt na działanie”

– Tego typu projekty są doskonałym przykładem działań międzypokoleniowych, uczą nas, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, są świetnym impulsem do pracy na rzecz lokalnej społeczności i ubogacają naszą codzienność – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej, kultury i promocji miasta.

Uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 15, w ramach projektu „Randka z twórczością”, wspólnie z seniorami zorganizowali i przeprowadzili warsztaty wokalne, recytatorskie, ruchowe, taneczne, a także festyn i jasełka. Z kolei działające w Szkole Podstawowej nr 106 uczniowskie koło wolontariatu nawiązało współpracę z seniorami z CAS-u „Uskrzydlone Centrum na Białym Prądniku”, by zrealizować projekt „Arturiada” w 180. rocznicę urodzin patrona szkoły, Artura Grottgera. Odbyły się warsztaty artystyczne (m.in. decoupage), jesienny piknik międzypokoleniowy, w tym plener malarski z udziałem par mieszanych „uczeń – senior”, zajęcia z obsługi tabletu.

Konkurs na projekty międzypokoleniowe „Działajmy razem” jest realizowany w ramach Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015–2020 PASIOS. Uczestniczą w nim gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne (po reformie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), młodzieżowe domy kultury oraz bursy prowadzone przez Gminę Miejską Kraków. Celem jest integracja uczniów i osób starszych oraz promocja działań międzypokoleniowych. Każda ze szkół/placówek może zgłosić tylko jeden projekt – nierozpoczęty jeszcze lub niezrealizowany w danej placówce. Zwycięzców wyłania jury konkursowe. Zakwalifikowane do realizacji projekty otrzymują środki pieniężne na realizację.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Działajmy razem!

Zmiany kulturowe, społeczne i technologiczne w ostatnich dziesięcioleciach postępują bardzo szybko, często w ich wyniku pokolenia oddalają się od siebie i żyją jakby obok. Dlatego tak ważne jest inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do integracji i łączenia pokoleń. Zrealizowane projekty pokazały uczniom, że osoba starsza może być ich przyjacielem, nauczycielem i doradcą. Uczniowie i seniorzy podczas kolejnych spotkań przełamywali bariery wiekowe. Mimo różnic dzielących obie grupy spotkania wokół wspólnych pasji dają poczucie partnerstwa, ułatwiają nawiązanie dialogu i wzajemne zrozumienie. Pozwalają też zweryfikować wzajemne postrzeganie się młodzieży i seniorów, uwidoczniają bezcenne doświadczenie osób starszych i zapał do wspólnego działania u młodzieży.

Jakie cele udało się zrealizować dzięki projektom? Oto najważniejsze: integracja międzypokoleniowa, nabycie umiejętności prowadzenia zajęć przez młodzież, przełamanie barier we współpracy z osobami starszymi, prowadzenie działań wolontaryjnych przez młodzież pod nadzorem fachowej kadry pedagogicznej, przeciwdziałanie bierności seniorów, zwiększenie aktywności osób starszych, wskazanie właściwych postaw prozdrowotnych, nabywanie umiejętności dbania o zdrowie fizyczne i psychospołeczne, organizowanie czasu wolnego osobom starszym, kształtowanie odpowiednich postaw obywatelskich niezależnie od wieku, integracja środowiska szkolnego, zwiększenie szacunku między pokoleniami.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także