Komunikat archiwalny

Udogodnienia dla krakowian

Wreszcie ruszy tzw. Karta Krakowska. O korzyściach, jakie niesie ten program rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury. Mowa też była o planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022".

Udogodnienia dla krakowian
Fot. Bogusław Świerzowski

Jak mówił Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Jan Żądło, Krakowska Karta będzie elementem polityki promocyjnej Miasta Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest rozwój Krakowa, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dochodów oraz dostępności do usług publicznych. W ramach realizacji programu stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Działania te winny spowodować, że Miasto stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców.
Karta Krakowska ma oferować zniżki w następujących dziedzinach: komunikacja miejska, kultura, sport i rekreacja, wychowanie i oświata, zdrowie, gastronomia i sklepy oraz usługi. Początkowo dzięki karcie będziemy mogli kupić taniej o 20 proc. bilety okresowe na komunikację miejską. Przykładowo, bilet miesięczny na wszystkie linie kosztuje 89 zł. Z kartą zapłacimy za niego ok. 71 zł. Takiej samej wielkości zniżka ma obowiązywać na wejście do krakowskich muzeów i galerii. Oferta będzie stopniowo poszerzana w kolejnych latach. Beneficjentami programu Karty Krakowskiej będą mieszkańcy zameldowani, mieszkający lub płacący podatki w Krakowie.

Radni – jak wynikało z ich reakcji – są gorącymi zwolennikami karty, natomiast nie obyło się bez pewnych wątpliwości. Radna Teodozja Maliszewska wyraziła obawy, czy wszyscy deklarujący płacenie podatków w Krakowie faktycznie to robią. Pytała czy można wprowadzić oświadczenia i jeśli dana osoba poświadczyłaby nieprawdę, czy można by ją było np. finansowo ukarać. Niestety odpowiedź nie pozostawiła złudzeń. Do sprawdzania prawdziwości oświadczeń należałoby zatrudnić armię urzędników, a poza tym obecne przepisy prawne i tak nie pozwalałaby karać za złożenie nieprawdziwego oświadczenia.

Mimo tych małych wątpliwości komisja zdecydowała się pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska.

Drugim tematem poruszanym podczas posiedzenia był Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 - 2022". Prezes Zarządu MPWiK skupił się przede wszystkim na kwestiach przyłączy: kanalizacyjnego i wodociągowego. Jak mówił, MPWiK robi wszystko, aby przyłączyć jak najwięcej mieszkańców do sieci. Zadania rozpoczęte do końca lutego 2018 będą miały wsparcie od MPWiK, natomiast we wszystkich inwestycjach późniejszych koszty przyłączy wodociągowych będą musiały być poryte przez odbiorcę. Wspierane natomiast będzie budowanie przyłączeń kanalizacyjnych. MPWiK będzie kierować się w swoich decyzjach dobrem wspólnym, jako nadrzędnym dobrem wobec dobra jednostki. To ma motywować przyszłych odbiorców do przyłączania się do sieci.

Prezes Zarządu MPWiK mówił też o zadaniach jakie mają być zrealizowane w trakcie planu rozwoju. Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych obejmują:
modernizację zakładów uzdatniania wody w celu unowocześnienia technologii uzdatniania wody, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowych oraz monitoring dystrybucji wody, stabilizację ciśnienia wody w sieci poprzez budowę i modernizację hydroforni oraz zbiorników wody pitnej. Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują modernizację i rozbudowę sieci kanalizacyjnych, modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę przepompowni kanalizacyjnych.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018 – 2022.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także