Komunikat archiwalny

O lokalach gminnych

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa pozytywnie zaopiniowali zmiany w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

O lokalach gminnych
Fot. Magiczny Kraków

Nowelizacja druku przede wszystkim obejmuje ochronę osób niepełnosprawnych oraz starszych. Dzięki nowym zapisom osoby te będą mogły łatwiej starać się o przyznanie lokalu będącego w zasobach GMK. Dodatkowo dodano zapisy dotyczące eksmisji i przyznawania lokali socjalnych: „Dopuszcza się przyznanie dwóch lokali socjalnych będących realizacją jednego wyroku eksmisyjnego w sytuacji: a) występowania przemocy w rodzinie, potwierdzonej prawomocnym orzeczeniem sądowym; b) braku odpowiedniego lokalu spełniającego kryteria ustawy gdy realizacja wyroku jest konieczna z uwagi na zasady racjonalnego gospodarowania zasobem i powierzonymi środkami finansowymi.” We wcześniejszej uchwale nie było zapisu dotyczącego możliwości otrzymania dwóch lokali socjalnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała także druk w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska. Program ten będzie elementem polityki promocyjnej Miasta Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest rozwój Krakowa, w tym poprzez wzrost liczby mieszkańców, zwiększenie dochodów oraz dostępności do usług publicznych. W ramach realizacji programu stworzony zostanie system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. W tym momencie jest to 20 proc. ulga na zakup biletów okresowych. Radni pytali przede wszystkim o możliwość uzyskania takiej karty przez dzieci przebywające w pieczy zastępczej. - Kartę otrzymają także dzieci, w tym przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek dyrektora placówki, jeżeli ich rodzice nie wystąpią z wnioskiem o wydanie dla nich Karty – tłumaczył Jan Żądło dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także