Komunikat archiwalny

Program lojalnościowy i dzikie zwierzęta

Karta Krakowska, pierwszy krok w kierunku utworzenia w Krakowie profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, propozycja wdrożenia wspólnego dziennika elektronicznego dla szkół samorządowych, czy przyjęcie Strategii Rozwoju Krakowa – m.in. te tematy uzyskały aprobatę radnych miasta Krakowa podczas ostatniej sesji RMK.

Program lojalnościowy i dzikie zwierzęta
Fot. Magiczny Kraków

Podczas 7,5 godzinnej sesji  radni odbyli m.in. dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska, czyli programu lojalnościowego dla osób zameldowanych w Krakowie i płacących podatki w naszym mieście. W pierwszej kolejności karta ma uprawniać do 20 procentowej zniżki na bilety okresowe komunikacji miejskiej. Karta zacznie działać najprawdopodobniej od lipca tego roku, nośnikiem będzie Krakowska Karta Miejska.

Uchwały dotyczące utworzenia w Krakowie profesjonalnego ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt oraz wdrożenia dziennika elektronicznego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Kraków wyznaczają w tych tematach kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Również uchwałą kierunkową jest ta dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Fredry 65-71 w Krakowie. Na terenie szkoły konieczna jest budowa hali widowiskowo-sportowej, a obecny plan zagospodarowania tego zakazuje.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie: realizacji programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. „Budowa Infrastruktury Sanitarnej, a także Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na lata 2018-2022”.

Podjęta została również uchwała w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych oraz uchwalone zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Łobzów-Rejon ul. Łokietka i Wrocławskiej” oraz „Rejon ulic Tuchowskiej-Cechowej-Łużyckiej”.

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się 28 lutego.

Podsumowanie sesji Rady Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także