Komunikat archiwalny

Datacje dla żłobków

Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących lub zatrudniających dziennych opiekunów lub dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2018.

Datacje dla żłobków
Fot. Wiesław Majka

Zmiany mogą wydawać się niewielkie, lecz znaczące zarówno dla osób prowadzących wymienione placówki, a przede wszystkim dla rodziców. Gdyż nowelizacja uchwały z 20 grudnia 2017 roku rozszerza dotacje gminne na miesiące wakacyjne. Dzięki temu wszystkie dzieci uczęszczające do żłobków lub klubów dziecięcych, bądź znajdujące się pod opieką dziennych opiekunów, będą mogły liczyć na dotację w wysokości 357 zł (średnio) miesięcznie od samorządu także w czasie miesięcy wakacyjnych, co do tej pory nie było praktykowane.

Zgodnie ze stanem na dzień 20 grudnia 2017 r. w Krakowie zarejestrowanych jest 167 innych niż gminne żłobków i klubów dziecięcych z 4 614 miejscami oraz 27 dziennych opiekunów mogących świadczyć opiekę nad 135 dziećmi. Wszystkie te podmioty uprawnione są do otrzymywania dotacji. Średnia miesięczna wysokość dotacji do jednego miejsca w roku 2018 wynosić będzie wspomniane ok. 357 zł (w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu kwota ta może nieznacznie się różnić).

W przypadku złożenia wniosków o dotacje przez wszystkie zarejestrowane do 20 grudnia 2017 r. podmioty, planowana miesięczna wysokość dotacji wyniesie 1 695 393 zł (zgodnie z kalkulacją 4 749 miejsc x 357 zł). Środki niezbędne na zabezpieczenie 12 miesięcy udzielania dotacji w roku 2018 powinny wynosić 20 344 716 zł (zgodnie z kalkulacją 1 695 393 zł miesięcznie x 12 miesięcy).

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także