Komunikat archiwalny

Doradzą w sprawach rynku pracy

W piątek, 23 lutego, rozpoczęła działalność w nowym składzie Powiatowa Rada Rynku Pracy przy Prezydencie Miasta Krakowa. Podczas inauguracyjnego posiedzenia tego gremium prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył podziękowania pracownikom poprzedniej kadencji i akty nominacyjne nowym członkom.  

Doradzą w sprawach rynku pracy
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

Prezydent podkreślił, że lokalny rynek pracy w Krakowie rozwija się dobrze. W sumie zarejestrowano 13 172 osoby bezrobotne. Do Grodzkiego Urzędu Pracy zgłoszono około 3 500 ofert pracy. - Stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w całym kraju i na koniec stycznia wynosiła zaledwie 2,8 proc. - powiedział prezydent i wyraził nadzieję, że działania, które podejmie Rada przełożą się na dalszy rozwój naszego rynku pracy oraz na utrzymanie jego dobrych tendencji rozwojowych.

W składzie nowej rady znaleźli się: Krystyna Janecka, Agnieszka Wycichowska, Grzegorz Gubała, Jarosław Kurdziel, Bolesław Kosior, Kazimierz Chrzanowski.

W kolejnej kadencji pracę w Radzie będą kontynuować: Stanisław Zięba, Jerzy Smoła, Stanisław Mierzyński, Marian Baś, Władysław Świadek, Antoni Matyasik, Jerzy Tomasik, Mieczysław Szwagrzyk.

W poprzedniej kadencji w skład Rady wchodzili: Anna Korfel-Jasińska, Marta Wyderka, Małgorzata Michalska, Jan Żądło, Witold Kramarz, Krzysztof Knapik.

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

 Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Do programowych zadań Rady należy: rozpatrywanie i opiniowanie wniosków szkół w sprawie nowych kierunków kształcenia uczniów, wniosków Grodzkiego Urzędu Pracy odnośnie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz kierunków szkoleń zawodowych, jak również organizacji robót publicznych.

Rada rozpatruje i opiniuje również wnioski w sprawie umorzenia w części lub w całości: pożyczki udzielonej ze środków Funduszu Pracy na podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz pobranego świadczenia ze środków Funduszu Pracy. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa zapewnia Grodzki Urząd Pracy.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także