Komunikat archiwalny

Pozytywne opinie i kilka wątpliwości

Czy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego funkcjonuje właściwie? Wątpliwości co do tego mieli przedsiębiorcy, którzy pojawili się na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Pozytywne opinie i kilka wątpliwości
Fot. Magiczny Kraków

Jednym z punktów posiedzenia było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bulwary Wisły", ustanowionego uchwałą Rady Miasta Krakowa z 11 września 2013 r. Radni tego punktu ostatecznie nie zaopiniowali, natomiast swoje zdanie na temat umiejscowionego tam, a dokładnie w pobliżu Wawelu, Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, wyrazili przedstawiciele przedsiębiorców, którzy walczą o możliwość prowadzenia na tym terenie swoich stoisk handlowych. Przedstawicielka przedsiębiorców zwracała uwagę, że budynek nie jest funkcjonalny, nigdy nikogo tam nie ma i generalnie nie spełnia swojej roli. Wtórował jej inny mieszkaniec, który twierdził, że z tamtego miejsca miały zniknąć wszystkie kiermasze i budki, a jak stały tak stoją.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ”Dąbrowa”. Podstawą do objęcia tego terenu ochroną prawną są unikalne torfowiska, wydmy i łąki. Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kolna - Obszar Łąkowy”. Pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mistrzejowice - Północ”.

Komisja również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zwierzyniec - Księcia Józefa”.

Radni z Komisji Planowania pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice - Stelmachów".

Również pozytywnie zostały ocenione prezentacje projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "Olsza", "Rejon ulic Pachońskiego, Wyki, Łokietka", natomiast plany dotyczące obszarów „Bronowice-Stemachów” oraz „Łąki Nowohuckie” zostaną zaopiniowane na kolejnym posiedzeniu komisji.

Radni także pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także