Komunikat archiwalny

Zmiany w dwóch programach

Radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej spotkali się w środę 28 lutego, przed sesją RMK, by zaopiniować dwa projekty uchwał.

Zmiany w dwóch programach
Fot. materiały prasowe

Pierwszy z nich dotyczy zmian w uchwale nr XXXIV/558/15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2016-2018". Dopisany został „Program dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków”. Projektodawca zmian dowodzi, że istnieje potrzeba podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). W szczególności wsparcia wymagają osoby niesamodzielne powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały.

Pozytywną opinię Komisji zyskał również projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - według druku nr 2664.

Radna Anna Prokop-Staszecka zwróciła uwagę na potrzebę zorganizowania konferencji bądź sesji nadzwyczajnej, która traktowałaby o sytuacji w ochronie zdrowia. – Mieszkańcy potrzebują takiej informacji – dowodziła radna. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji zasugerował, by radna Prokop-Staszecka na kolejne posiedzenie przygotowała program takiej konferencji oraz propozycje specjalistów, którzy mogliby wziąć w niej udział.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także