Komunikat archiwalny

„Tonie – Łąki” - porozmawiaj o planie!

We wtorek, 6 marca, o godz. 16.30, w sali portretowej Urzędu Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego „Tonie – Łąki”.

„Tonie – Łąki” - porozmawiaj o planie!
Fot. www.bip.krakow.pl

Plan ma na celu ochronę cennych terenów zieleni wzdłuż cieku Sudół poprzez utworzenie parku rzecznego. Jest to plan o charakterze ochronnym, mający ważne znaczenie w procesie łączenia zieleni miejskiej w ciągły, zintegrowany system przyrodniczy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwoli ponadto na stworzenie warunków formalno-prawnych dla realizacji planowanego zbiornika suchej retencji.

Z wyłożonym projektem planu można zapoznać się do 15 marca.

Pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także