Komunikat archiwalny

Znamy laureata medalu „Za mądrość obywatelską”

Prof. Adam Strzembosz został laureatem tegorocznej edycji medalu „Za mądrość obywatelską”, przyznawanego przez miesięcznik „Kraków”. Miesięcznik uhonorował go za wnikliwe komentowanie rzeczywistości oraz obronę godności i niezależności sędziowskiej. W poniedziałek, 5 marca, w magistracie odbyła się uroczystość wręczenia tego wyjątkowego wyróżnienia, w której wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Znamy laureata medalu „Za mądrość obywatelską”
Fot. Platforma Obywatelska RP / CC BY-SA 2.0

– Mało jest w Polsce takich nagród, których laureatów od samego początku nie trzeba się wstydzić. To nagroda dla tych, którzy mają bezapelacyjny autorytet w swej dziedzinie. – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Kraków jest zawsze bliski mojemu sercu, tu studiowaliśmy razem z bratem. Teraz Kraków uhonorował jednego z nich, jestem bardzo za to wdzięczny – powiedział prof. Adam Strzembosz.

Prezydent podkreślił, że prof. Adam Strzembosz – wybitny uczony i znawca prawa, sędzia, pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a także zasłużony działacz „Solidarności”, (przewodniczący podzespołu do spraw prawa i sądów w ramach Okrągłego Stołu) przez całe swoje życie – ku wielkiemu pożytkowi społecznemu – z powodzeniem godzi różne rodzaje swojej rozległej aktywności. Zawsze pozostając wiernym zasadom etyki i zwykłej ludzkiej przyzwoitości.

– Działalność profesora ma – i zawsze miała niepodważalne znaczenie dla budowania obywatelskiej Polski. I zapewniła mu trwałe miejsce w historii, jako obrońcy konstytucji i praw człowieka – dodał prezydent. I podkreślił, że prof. Strzembosz jest ogromnym autorytetem, ale też ogromnym wsparciem dla środowiska sędziowskiego, dla wszystkich, którym drogie są osiągnięcia RP ostatnich trzech dekad, dla wszystkich, którym droga jest demokracja.

Prof. Adam Strzembosz (ur. 11 września 1930 r. w Warszawie) - polski prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych, wiceminister sprawiedliwości (1989–1990), pierwszy prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu (1990–1998).

Imponująca jest liczba publikacji naukowych, obejmująca ponad 100 opracowań, w tym 6 książek, m.in. „Nieletni sprawcy kradzieży w środowisku wielkomiejskim” (1971), „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży (1979), „System sadowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym” (1985), „Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988” (z Marią Stanowską, Warszawa 2005).

Za swoją działalność społeczną oraz na polu nauki był uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi. W 2008 r. przyjął z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował prof. Strzembosza Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej". Profesor Strzembosz był także odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Niemiec (1996) oraz Medalem Za Zasługi KUL (2007).

Nagroda honorowa miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” – „Za mądrość obywatelską” – została ustanowiona w 2006 r. Przyznaje ją zespół redagujący miesięcznik po zasięgnięciu opinii grona współpracowników. Medal przyznaje się za szczególne zasługi i odwagę w obronie zasad demokracji oraz społeczeństwa obywatelskiego, za rzetelność i profesjonalizm w pełnieniu przez laureata funkcji, za przestrzeganie zasad przyzwoitości w życiu publicznym. Nagroda ma charakter honorowy; jej materialnym wyrazem jest medal „Za mądrość obywatelską”, zaprojektowany przez artystę plastyka Janusza Trzebiatowskiego. Pierwszym laureatem nagrody (2006 r.) był prof. Andrzej Zoll, kolejni: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Karol Modzelewski, Kazimierz Kutz, prof. Jerzy Stępień, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Andrzej Romanowski, Wiesław Myśliwski, prof. Bronisław Łagowski, prof. Ewa Łętowska, ks. prof. Michał Heller, Jerzy Baczyński.

Laudację na cześć laureata wygłosił prof. Andrzej Zoll. Medal wręczył redaktor naczelny „Krakowa” Jan Pieszczachowicz w towarzystwie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

 

OTO FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Wręczenie medalu prof. Adamowi Strzemboszowi

 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także