Komunikat archiwalny

Rekrutacja do przedszkoli

30 marca zakończył się termin składania wniosków do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji poznamy 27 kwietnia.

Rekrutacja do przedszkoli
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Nabór do samorządowych placówek odbywał się za pomocą elektronicznego serwisu rekrutacyjnego Formico. Najpierw należało wypełnić elektroniczny wniosek (instrukcja dostępna w systemie), a następnie wydrukować go, podpisać i zanieść do placówki wpisanej na pierwszym miejscu listy priorytetów, tzw. pierwszego wyboru. Wnioski można było składać w przedszkolach i szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektorów. Niezłożenie wniosku w terminie do 30 marca było równoznaczne z niewzięciem udziału w rekrutacji.

Oferta przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych obejmuje, według stanu na wtorek, 6 marca, 18 070 miejsc. Ta liczba nie uwzględnia miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na odrębnych zasadach.

Samorządową sieć przedszkolną w istotny sposób uzupełniają niesamorządowe publiczne przedszkola i punkty przedszkolne (tzw. za złotówkę) – przygotowano w nich około 5500 miejsc. Oddziały przedszkolne w niesamorządowych publicznych szkołach podstawowych dysponują około 30 miejscami. Przypomnijmy, że od grudnia 2015 roku, kiedy Rada Miasta Krakowa, wprowadziła stawkę dotacji dla przedszkoli niesamorządowych publicznych w wysokości 115 proc., liczba takich placówek wzrosła z 18 do 73, a liczba uczęszczających do nich dzieci zwiększyła się do ponad 5 tysięcy. Od kwietna tego roku stawka dotacji zostanie jeszcze podwyższona do 120 proc.

W niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych jest około 8100 miejsc, a w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych – około 135 miejsc.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 2012–2015) w Krakowie wynosi 31 926. Według roku urodzenia: 2012 r. – 7736; 2013 r. – 7830; 2014 r. – 8108; 2015 r. – 8252. Dzieci z rocznika 2012 to sześciolatki, które mają obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.

Terminarz rekrutacji:

  • 1–30 marca – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 5 kwietnia przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia)
  • 27 kwietnia godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru, listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
  • 30 kwietnia – 16 maja – podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.
  • 17 maja godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Kryteria i zasady naboru dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także