Komunikat archiwalny

Rada Miasta Krakowa jednogłośnie za uchwałą

Efektem 96. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa było jednogłośne przyjęcie uchwały kierunkowej zobowiązującej prezydenta Jacka Majchrowskiego do przygotowania oraz przedstawienia informacji na temat decyzji administracyjnych podejmowanych w związku z zabudową miasta.

Rada Miasta Krakowa jednogłośnie za uchwałą
Fot. krakow.pl

Sesja nadzwyczajna została zorganizowana na wniosek grupy radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Oni również przygotowali projekt uchwały kierunkowej do prezydenta zobowiązującej do przygotowania oraz przedstawienia informacji i wyjaśnień na temat decyzji administracyjnych, jakie prezydent podejmował w związku z zabudową miasta. Nie obyło się także bez dyskusji.

Projekt uchwały referował radny Michał Drewnicki, który zaznaczył, iż jest on jedynie głosem mieszkańców, którzy chcą uzyskać informację od urzędników. – Kraków poddawany jest potężnej presji inwestycyjnej, zarówno media jak i mieszkańcy stale podnoszą temat decyzji urzędników odnośnie nowych inwestycji deweloperskich. Jesteśmy za odpowiedzialnym rozwojem Krakowa, a nie chaotyczną zabudową – stwierdził.

Prezydent Jacek Majchrowski odpowiedział na wszystkie wątpliwości, jednak jak sam przyznał, niejednokrotnie o przyznawaniu decyzji odnośnie zabudowy decyduje prawo ustanawiane na szczeblu centralnym, a nie samorządowym. – Nie można odmówić inwestorowi wydania decyzji, jeżeli spełni wszystkie warunki stawiane w ustawie – mówił. – Miasto próbuje zahamować inwestycje, które uważa za szkodliwe dla otoczenia, które są czasem nieodpowiednio skomunikowane albo realizowane w miejscach, gdzie brakuje szkół, przedszkoli. Samorządowe Kolegium Odwoławcze i sądy administracyjne stają wtedy po stronie inwestora i uchylają decyzje urzędu – dodał prezydent.

 

Podobnego zdania byli radni z klubu Platformy Obywatelskiej. Wojciech Krzysztonek przyznał, że chciałby usłyszeć wiele wyjaśnień od urzędników, bo jako mieszkaniec Czyżyn ma wiele wątpliwości i zastrzeżeń do zabudowy miasta. Jednak nie podoba mu się sposób prowadzenia dyskusji oraz zrzucanie całej odpowiedzialności na władze miasta. – Jestem rozczarowany, że do dyskusji nie dopuszczamy kwestii prawnych, które są tworzone ponad samorządem – stwierdził.

Przewodniczący klubu radnych Przyjazny Kraków Rafał Komarewicz przychylił się do słów Wojciecha Krzysztonka i stwierdził, że należy dyskutować na temat zabudowy, jednak ważne, aby w tej dyskusji brali udział wszyscy mieszkańcy, bo wśród nich są również różne głosy. Natomiast radny Łukasz Wantuch stwierdził, iż nie mamy w Polsce idealnego prawa, a urząd miasta jest tylko jego narzędziem.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. Dodatkowo na jednej z kolejnych sesji zwyczajnych mają być rozpatrywane projekty uchwał kierunkowych, zobowiązujących prezydenta do publikowania w ciągu siedmiu dni informacji o tym, że ruszyła procedura dotycząca warunków zabudowy terenu lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także