Komunikat archiwalny

Biała Księga, zmiany w statutach dzielnic i uchwały kierunkowe

97. sesja rady Miasta Krakowa będzie miała aż 65 punktów, z czego większość będzie dotyczyć zmian w statutach dzielnic. Radni będą procedować sześć uchwał kierunkowych, a także jedną uchwałę sporządzoną przez grupę mieszkańców. Jednym z najważniejszych punktów będzie jednak informacja o Białej Księdze nieruchomości.

Biała Księga, zmiany w statutach dzielnic i uchwały kierunkowe
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Sesja 14 marca, rozpocznie się od informacji prezydenta na temat nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa i Gminy Miejskiej Kraków tzw. Biała Księga nieruchomości krakowskich.

Wśród 65 punktów jakie liczy porządek obrad zaplanowano także szereg uchwał kierunkowych do Prezydenta. Trzy z projektów dotyczą Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego (druki 2694, 2695, 2696). Kolejna z uchwał kierunkowych dotyczy zamieszczania informacji związanych z procedowaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na terenie miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej (druk nr 2677). Procedowany będzie także projekt uchwały w sprawie niezwłocznego zamieszczania informacji dotyczących wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy zgłaszanych do Urzędu Miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej (druk nr 2679). Ostatnia z uchwał kierunkowych dotyczy włączenia szkół działających na terenie Krakowa w promocję miasta (druk nr 2698).

W porządku obrad znalazł się także projekt grupy mieszkańców w sprawie powołania Komisji ds. zbadania nieprawidłowości w związku z realizacją zmian w organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania, projektu „Mobilny Kraków” oraz Polityki Transportowej Rady Miasta Krakowa (druk 2680). Projekt ten będzie przedstawiany na najbliższej sesji w pierwszym czytaniu.

Ponadto radni zajmą się szeregiem druków dotyczących zmian w organizacji i zakresie działania dzielnic. Dla każdej dzielnicy przysługuje oddzielny projekt uchwały, dlatego radni będą je procedować i głosować za zmianami w statutach dzielnic oddzielnie (dla każdej z osiemnastu dzielnic osobno). Będzie to pierwsze czytanie druków, a referować je będzie wiceprzewodniczący RMK Dominik Jaśkowiec (druki 2700-2717).

Radni zajmą się również przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 czy Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa. Będą procedować także dwa druki dotyczące planów miejscowych obszarów: „Dębniki II” oraz „Bronowice – Stelmachów”.

Sesja jak zawsze w środę o godz. 10:00 (14 marca br.)

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także