Komunikat archiwalny

Mniej wyroków eksmisyjnych i spadające bezrobocie

673 – tyle wyroków eksmisyjnych z zasobu prywatnego z prawem do lokalu socjalnego zapadło w 2017 r. To mniej niż w latach poprzednich. O tym, a także o odszkodowaniach z tytułu niezapewnienia lokali socjalnych i niewskazania pomieszczeń tymczasowych rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Radni wysłuchali też informacji o bezrobociu w Krakowie.

Mniej wyroków eksmisyjnych i spadające bezrobocie
Fot. Wiesław Majka

Informację o odszkodowaniach przedstawiła Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Katarzyna Izdebska. Gmina ma obowiązek zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokoić potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Jeśli gmina nie zapewni takiego lokalu, właścicielom lokali, zgodnie z przepisami przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W 2017 roku w związku z niezapewnieniem lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroków sądowych Gmina Miejska Kraków wypłaciła, odszkodowania na kwotę 3 287 033,56 zł. Jak mówiła Dyrektor  Wydziału Mieszkalnictwa - obecnie trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, które wpłyną na zmniejszenie zadłużenia osób eksmitowanych względem gminy z tytułu roszczeń regresowych, niemniej jednak spowodują wzrost wypłacanych kwot z tytułu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego, gdyż powstałą różnicę będzie musiała pokryć gmina.

Z kolei optymistyczne dane spływają z Grodzkiego Urzędu Pracy. Bezrobocie w Krakowie utrzymuje się na niskim poziomie. Stopa bezrobocia w Krakowie spadła o 0,8% z 3,6% w grudniu 2016 r. do 2,8% w grudniu 2017 roku. W styczniu 2018 roku stopa bezrobocia wyniosła 2,8%. Liczba osób bezrobotnych spadła z 16213 osób zarejestrowanych na koniec grudnia 2016 r. do 12991 osób na koniec lutego 2018 r. Jest to spadek o 3222 osoby bezrobotne. Liczba osób pobierających zasiłki dla bezrobotnych spadła o 139 osób z 2011 osób na koniec grudnia 2016 r. do 1872 osób na koniec lutego 2018 r.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także