Komunikat archiwalny

Pozytywna opinia mimo kontrowersji

Mimo że większość projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania zostało zaopiniowanych pozytywnie, podczas posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego Ochrony Środowiska nie obyło się bez kontrowersji. Dotyczyły one zwłaszcza jednego punktu.

Pozytywna opinia mimo kontrowersji
Fot. pixabay.com

Chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice-Stelmachów", a dokładniej o rejon ulicy Stelmachów. Urzędnicy w projekcie planu „Bronowice-Stelmachów” dopuścili zabudowę jednorodzinną na północ od Stelmachów, a pomiędzy Stelmachów i Chełmońskiego dodatkowo także zabudowę wielorodzinną o niskiej intensywności. Natomiast na północ od Stelmachów wzdłuż Jasnogórskiej przewidziano obszar pod zabudowę usługową. Najwięcej pretensji mają właściciele działek przy północnej stronie Stelmachów. Projekt planu dopuszcza tam postawienie tylko pojedynczych domów lub bliźniaków. Zabrania natomiast szeregówki, choć ta istnieje już pod drugiej stronie ulicy.

Mimo to radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bronowice-Stelmachów”.

Następnie komisja pozytywnie zaopiniowała dwa projekty: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łąki Nowohuckie" oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Dębniki II".

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także