Komunikat archiwalny

Nie tylko o dokarmianiu ptaków

Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury radni zajęli się projektem uchwały kierunkowej w sprawie zamieszczania informacji o Zezwoleniach na Realizację Inwestycji Drogowej w BIP-ie oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018.

Nie tylko o dokarmianiu ptaków
Fot. Katarzyna Maleta-Madejska

Jak co roku do końca marca uchwalony powinien zostać Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018. W tym roku przeznaczono na niego ponad 3 mln – z czego 2 mln 940 tys. przeznaczone zostanie na działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie, prowadzonego przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 16 tys. zł przeznaczone zostanie na odrobaczanie i dokarmianie kotów wolno żyjących, a 80 tys. na ich kastrację. Natomiast 15 tys. zł otrzyma gospodarstwo rolne, które zajmie się bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi. Radna Anna Szybist zapowiedziała, że  jak co roku złoży poprawkę, aby koty były dokarmiane również latem, a nie jak to jest zapisane w programie – wiosną, jesienią i zimą. – W budżecie obywatelskim jest projekt „Zadbajmy o bezdomne koty”, w ramach którego przekażemy 30 tys. zł odpowiednim fundacjom, a one mogą zadecydować o dokarmianiu także latem – mówiła Ewa Olszowska-Dej, Dyrektorka Wydziału Kształtowania Środowiska. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.

Radny Jakub Kosek apelował, aby rozpocząć dyskusję, a przede wszystkim sprawdzić, czy jest prawna możliwość, aby zakazać dokarmiania ptaków poza wyznaczonymi do tego miejscami. Ewa Olszowska-Dej zobowiązała się sprawdzić, jakie są możliwość prawne w tym zakresie. Jednocześnie poinformowała radnych, że wydział przygotowuje się do kampanii edukacyjnej na temat dokarmiania ptaków.

Projekt uchwały kierunkowej dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczy zamieszczania informacji związanych z procedowaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) na terenie miasta Krakowa w Biuletynie Informacji Publicznej. – Projekt tej uchwały był tworzony na wniosek mieszkańców i przy ich współudziale. Chodzi o to, by informacja o ZRID była kompleksowa, z datami wydania pozwoleń, numerami działek, i dostępna w BIP-ie – mówił radny Michał Drewnicki. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także