Komunikat archiwalny

Teatr KTO ożywi Stare Podgórze?

Teatr KTO jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych w Krakowie, a także realizatorem krakowskich projektów artystycznych - Noc Teatrów i Noc Poezji. Pełniący od 40 lat funkcję dyrektora teatru Jerzy Zoń przedstawił radnym z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków projekt nowej siedziby teatru.

Teatr KTO ożywi Stare Podgórze?
Fot. materiały prasowe / Teatr KTO

Inwestycja ma się znajdować na Starym Podgórzu, w dawnym kinie „Wrzos” i ma mieć na celu rewaloryzację miejsca w obrębie tej części Podgórza. Projekt teatru KTO zakłada utrzymanie historycznej funkcji obiektu jako budynku publicznego o funkcji kulturalnej. Przebudowa i rozbudowa budynku planowana jest zgodnie ze współczesnymi założeniami ochrony dóbr zabytkowych i świadczenia o historii miejsca, przy równoczesnym wykorzystaniu nowych technologii i materiałów. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni wielofunkcyjnej, zoptymalizowanej, przyjaznej i ekologicznej, a przy tym eksponującej elementy przypominające o losach obiektu.

Po prezentacji radni zajęli się opiniowaniem projektów uchwał. Komisja pozytywnie zaopiniowała wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków w pierwszej kolejności z przeznaczeniem na pracownie twórcze. Następnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - według druku nr 2718. Radni mieli też zająć się uchwałą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, ale punkt ten został zdjęty z porządku obrad.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także