Komunikat archiwalny

Pieniądze na kulturę oraz zwiększenie dochodów i wydatków

Komisja Budżetowa opiniowała szereg uchwał, miedzy innymi druki dotyczące zmian w budżecie miasta 2018 i druk w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej i udzielania dotacji celowej miejskim instytucjom kultury - otrzymały pozytywną opinie komisji.

Pieniądze na kulturę oraz zwiększenie dochodów i wydatków
Fot. pixabay.com

Zmiany w budżecie dotyczą przede wszystkim zwiększenia planu dochodów i wydatków. Kwota, którą obejmuje to 516 025,30 zł. W sumę tę wpisane są m.in. wydatki związane z dotacją dla publicznych przedszkoli niesamorządowych w roku 2018 (3 700 zł), jak również zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wydatków poniesionych na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 700 zł.

Pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie dochodów w kwocie 704 736 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 „Daj szansę!” – program wspierający dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością w żłobkach samorządowych, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Radni opiniowali także druki związane z dotacjami dla instytucji kultury. Największą dotacje w wysokości 385 476 zł otrzyma Centrum Kultury Podgórza na realizację zadania pn. „Modernizacja i termomodernizacja budynku Centrum Kultury Podgórza”. Budowa Ośrodka Kultury na os. Kantorowice otrzyma dotację w wysokości 124 000 zł. Nieco mniejsze, ale równie ważne środki otrzymają m.in.: Nowohuckie Centrum Kultury na realizacje wystawy „World Press Photo 2017” (40 000 zł), czy Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, na dofinasowanie działalności bieżącej o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na wydanie albumu prezentującego fotografie teatralne Wojciecha Plewińskiego (80 000 zł); zorganizowanie uroczystości jubileuszowych, w tym: prezentację nowych nabytków od Wojciecha Plewińskiego, wystawę plenerową fotografii teatralnych, oprawę artystyczną i promocyjną wydarzenia (60 000 zł).

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także