Komunikat archiwalny

Uczniowie ambasadorami Krakowa

Radny Łukasz Słoniowski był jednym z inicjatorów powstania uchwały kierunkowej do Prezydenta w sprawie włączenia szkół działających na terenie Krakowa w promocje miasta. Jak miałaby wyglądać taka promocja rozmawiano na posiedzeniu Komisji Edukacji.

Uczniowie ambasadorami Krakowa
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Obecnie wiele z krakowskich szkół ma nawiązaną współpracę międzynarodową, w ramach której organizowane są liczne wymiany szkolne. Radni widzą w tym duży potencjał do promocji miasta. Osobami, które mogłyby promować Kraków i być jego najlepszymi ambasadorami są uczniowie. Projekt uchwały kierunkowej ma przede wszystkim na celu porozumienie Gminy ze szkołami i opracowanie formuł promocji. Między innymi dotyczy to przygotowania materiałów promocyjnych oraz ich dystrybucji do szkół, a także standardów i rekomendacji dla dyrektorów dotyczących przebiegu wymiany międzynarodowej.  Wypracowane rozwiązania miałyby zostać wprowadzone w życie od 1 września 2018 r. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także