Komunikat archiwalny

Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, ogłosił konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2018”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne dokonania lub całokształt dokonań w kategoriach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz prace dyplomowe. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 czerwca.

Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta Krakowa
Fot. Wiesław Majka

W konkursie preferowane będą dokonania mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez osobę kandydata, miejsce dokonania lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2017 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do dnia 29 czerwca 2018 roku (decyduje data złożenia wniosku).

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (max. 1 strona A4).

Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród. Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody. Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 1920 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo–badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który przyznaje nagrody.

Pokaż metkę
Autor: IGA CHYLICKA
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA