Komunikat archiwalny

Pozytywne opinie na komisji

Radni z Komisji Budżetowej zebrali się by zaopiniować projekty uchwał. Tylko jeden punk spadł z porządku obrad.

Pozytywne opinie na komisji
Fot. Magiczny Kraków

A był to wykaz nieruchomości wraz z informacją w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Ludwisarzy w Krakowie oznaczonej nr 335 obr. 33 Podgórze.

Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał: w sprawie Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 853, 900 i 921) według druku nr 2774; w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 801, 853, 854, 855 i 921) według druku nr 2775; w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) według druku nr 2776

Również pozytywnie radni zaopiniowali projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra Nr 14 według druku nr 2751; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej Nr 20 według druku nr 2759; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 63% bonifikaty według druku nr 2747; w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 46 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Wietnamu 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty według druku nr 2748 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 80 usytuowanego w budynku na os. Piastów 31 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 50% bonifikaty według druku nr 2749

Na koniec radni pozytywnie zaopiniowali wykaz (GS-05.6940.13.2017.MS) nieruchomości oraz udziałów we współwłasności nieruchomości objętych zamianą pomiędzy Gminą Miejską Kraków oraz sześć wniosków w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także