Komunikat archiwalny

Jednogłośnie na komisji

Sprawnie odbyły się głosowanie podczas posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Radni opiniowali głównie projekty uchwał.

Jednogłośnie na komisji
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawę zawarcia w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 12,76m2 usytuowanego w budynku położonym przy ulicy Łużyckiej 16 w Krakowie, ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marchewka z Groszkiem, z siedzibą w Krakowie przy ul. Mostowej 2, po umowie najmu zawartej na czas oznaczony.

Następnie radni pozytywnie zaopiniowali wykaz zabudowanej działki nr 239/1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Rżąckiej obręb 60 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na 99 lat w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Również pozytywną opinię uzyskała sprawa wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 30 lat na rzecz Macieja Kapały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Maciej Kapała „Sekret Smaku” działek nr 283/1 i 284 obr. 43 Krowodrza położonych przy ulicy Bociana 8.

Następnie radni zajęli się zbyciem bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikat lokali mieszkalnych. Wszystkie projekty uchwał w tych sprawach zostały zaopiniowane pozytywnie.

Również projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krakowie przy ul. Mała Góra nr 14 według druku nr 2751, a także w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zielińskiej nr 20 według druku nr 2759 zostały zaopiniowane pozytywnie. Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały nr XLVI/568/08 RMK z 11 czerwca 2008 r.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także