Komunikat archiwalny

Podjęte, odrzucone

Podczas 99. sesji Rady Miasta Krakowa radni podjęli 17 uchwał, 10 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też jedną rezolucję. Kilka projektów uchwał zostało odrzuconych.

Podjęte, odrzucone
Fot. materiały prasowe

Radni zadecydowali o połączeniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wprowadzili też zmiany w uchwale z 7 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Karta Krakowska. Uchwała zakłada, że potwierdzeniem przysługujących w programie zniżek, ulg, preferencji i uprawnień będzie status Karty Krakowskiej zapisywany na wybranym przez osobę uprawnioną nośniku. Wnioskodawca we wniosku wskaże, czy chce, aby został mu wydany nośnik uprawnień pod nazwą „Karta Krakowska”, czy też uprawnienie ma być zapisane na innym, posiadanym już przez daną osobę nośniku, np. na Krakowskiej Karcie Miejskiej, Krakowskiej Karcie Rodzinnej, Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej, legitymacji studenckiej lub innym ustalonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Radni zadecydowali o wzniesieniu pomnika upamiętniającego wydarzenia z 31 października 1918 r. oraz ustaleniu jego lokalizacji. Zmienili skład Komisji Kultury Fizycznej i Sportu – do jej składu powołani zostali radni: Katarzyna Pabian, Łukasz Wantuch, Jakub Seraczyn i Adam Grelecki. Przyjęli też uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie stworzenia programu zmierzającego do wykupu niezabudowanych działek prywatnych w rejonie Lasu Wolskiego i Wzgórza Świętej Bronisławy. Uchwalili też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Rajskiej”. Podjęta przez radnych rezolucja dotyczyła kontynuowania projektu KRK NH2.

Odrzucone przez radnych projekty uchwał dotyczyły: powołania Komisji Rewizyjnej; zmiany w składzie Komisji ds. zbadania zmian w związku z realizacją organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania, projektu Mobilny Kraków oraz polityki transportowej dla miasta Krakowa; obowiązku umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym budynku nazw dzielnic oraz wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Kołłątaja.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Autor: KMM
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także