Komunikat archiwalny

Maluję Petersburg – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży!

Położony w delcie rzeki Newy na terytorium zawierającym ponad 40 wysp, Sankt Petersburg to dawna stolica carskiej Rosji i jeden z najpiękniejszych zespołów architektonicznych świata. Od 2006 r. jest to również miasto partnerskie Krakowa. To właśnie dlatego gubernator Petersburga Gieorgij Połtawczenko zaprasza krakowskie dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat do udziału w Międzynarodowym konkursie plastycznym „Maluję Petersburg”.

Maluję Petersburg – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży!
Fot. Urząd Miasta Sankt Petersburga

Organizowany przez władze Sankt Petersburga od 2016 r. konkurs plastyczny „Maluję Petersburg!”, ma na celu rozwijanie u najmłodszych artystycznej wrażliwości, kreatywnego podejścia do tematyki dziedzictwa kulturalno-historycznego, a także promowanie pozytywnego wizerunku miasta Sankt Petersburg w kraju i za granicą. Od 2018 r. konkurs uzyskał status międzynarodowego, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie listopada i grudnia w czasie kolejnej edycji Międzynarodowego Kongresu „Sankt Petersburg i świat słowiański”.

Na konkurs przyjmowane są prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków domów dziecka, innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów kultury itp. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 8–10 lat, 11–13 lat, 14–16 lat. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (farby, kredki, flamastry, ołówek itp.) i w dowolnym formacie, nieprzekraczającym formatu A2. Na konkurs nie będą przyjmowane prace wykonane techniką kolażu i aplikacji (wyklejanki), przygotowane przy użyciu programów komputerowych lub przy pomocy osób trzecich.

Do pracy konkursowej należy dołączyć następujące informacje:

  • nazwa obrazu, technika wykonania pracy, krótki opis tego, co praca przedstawia (ewentualnie),

  • nazwisko, imię i wiek uczestnika konkursu,
  • państwo, miasto, szkoła, klasa,
  • imię i nazwisko dyrektora placówki edukacyjnej bądź nauczyciela uczestnika konkursu,
  • telefon kontaktowy (z numerem kierunkowym do danego państwa i miasta) lub adres poczty elektronicznej,
  • zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie.

Konkurs „Maluję Petersburg!” ma charakter dwuetapowy. Na pierwszym etapie, organizowanym przez Kancelarię Prezydenta Miasta Krakowa – wybieranych jest najlepszych 12 prac, które będą reprezentować nasze miasto. Na drugim etapie – międzynarodowym – wyselekcjonowane prace przesyłane zostaną do Sankt Petersburga, gdzie wezmą udział w wystawie i będą oceniane przez profesjonalne jury, złożone z rosyjskich artystów. Jury wybierze po 3 zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy przewidują również nagrody specjalne. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Sankt Petersburgu.

Zachęcamy uczniów krakowskich szkół do namalowania swoich wizji legendarnego Sankt Petersburga! Prace plastyczne wraz ze wspomnianymi wyżej informacjami, prosimy w terminie do 15 lipca 2018 r. dostarczyć lub przesłać na adres:

Kancelaria Prezydenta, Biuro Współpracy Zagranicznej (pok. 309)
pl. Wszystkich Świętych 3–4
31-004 Kraków

Osoba do kontaktu: Julia Żylina-Chudzik, tel. 12 616 15 76, e-mail: krakow.swiat@um.krakow.pl   

Regulamin konkursu

 

Pokaż metkę
Autor: IZABELA HAUPT
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także