Komunikat archiwalny

Kasyno w Podgórzu

Czy na ul. Kalwaryjskiej powstanie kasyno? Między innymi na to pytanie starali się znaleźć odpowiedź radni z Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

Kasyno w Podgórzu
Fot. Wiesław Majka

Spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Senatorskiej 13/15 wystąpiła z wnioskiem  o wydanie opinii w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15. Lokalizacja proponowanego kasyna gry znajduje się na terenach sportu i rekreacji o podstawowym przeznaczeniu pod obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne. Jako, że Klub Sportowy Korona nie planuje rozbudowy sekcji sportowych, które zajęłyby ten teren, Rada Dzielnicy XIII Podgórze pozytywnie zaopiniowała wniosek Spółki Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. w sprawie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ul. Kalwaryjskiej 9-15.

Zapoznawszy się z tymi informacjami radni z komisji mienia również pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w tej sprawie.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania przez miasto wykupu terenów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, nie będących własnością Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, a objętych sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa według druku nr 2835; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 2800; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 47 położonym przy ul. Stachiewicza w Krakowie według druku nr 2801; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 13 położonym przy Al. Kijowskiej w Krakowie według druku nr 2802, a także w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 2/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 47 położonym przy ul. Stachiewicza w Krakowie według druku nr 2801.

Na koniec komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kronikarza Galla nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 2817.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także